Ge fler barn ett friskare liv

Stiftelsen Barnforskningen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus stödjer forskningen inriktad på kroniska barnsjukdomar

Stiftelsen Barnforskningen

Barn är inte små vuxna. För att ge kroniskt sjuka barn rätt vård krävs forskning som är inriktad på barn. Värdet av ett friskt liv är avgörande för barn och deras familjer, samtidigt som vinsterna för samhället är stora. Därför bildades Stiftelsen Barnforskningen 1996 i samband med invigningen av Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Vårt syfte är att genom donationer från privatpersoner och företag stödja forskning som förebygger att barn drabbas av allvarliga och kroniska sjukdomar och hjälper dem som drabbas i tidig ålder. Med ditt stora eller lilla bidrag kan du göra skillnad.

Läs på våra olika sidor vad vi gör och engagerar oss i samt om våra forskare och deras forskning på viktiga barnsjukdomar.

Nobelpristagaren Bengt Samuelsson har avlidit

Nobelpristagare Bengt Samuelsson, som var hedersledamot av Stiftelsen Barnforskningen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus avled den 7:e juli vid 90 års ålder.

Han var en synnerligen framstående forskare och hans forskargärningar har en stor klinisk betydelse inte minst inom pediatriken särskilt när det gäller barnastma.

Varför Stiftelsen Barnforskningen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus

Svante Norgren, chef för Astrid Lindgrens barnsjukhus och styrelsemedlem Stiftelsen Barnforskningen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus berättar vad som är unikt med denna stiftelse.

Högtidlig utdelning av 2024 års Hugo Lagercrantz Award och forskningsanslag till sju anslagsmottagare

Vid ett en högtidlig utdelning på Karolinska Universitetssjukhuset delade Stiftelsen Barnforskningen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus ut 2024 års Hugo Lagercrantz Award till professor Mikael Norman och samtidigt anslag för våren 2024 tillsammans med Astrid Lindgrens barnsjukhus till sju anslagsmottagare som alla arbetar med viktigt barnforskning.

Läs mer om detta https://barnforskningen.se/om-oss/

De sju anslagsmottagarna är Tuva Nilsson, Sanaz Skyttner Rahmani, Ulrika Liliemark, Noni Wadström, David Forsberg, Hanna Westergren och Ance Kreslins. Alla arbetar på Astrid Lindgrens barnsjukhus och är knutna till KI.

Läs mer om deras och andra mottagares forskning https://barnforskningen.se/forskning/mot-vara-forskare/

Fin utdelning av stipendier till från hösten 2023 på Karolinska Universitetssjukhuset

Vid ett seminarium på Karolinska Universitetssjukhet delade Stiftelsen Barnforskningen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus ut stipendier till sju mottagare som alla arbetar med viktigt barnforskning.

Läs mer om utdelningsceremonin https://barnforskningen.se/om-oss/

Denna utlysning riktade sig framförallt till de projekt som rör "de nya överlevarna", där stiftelsen ser ett stort behov av att utforska hur det går för dessa barn när de växer upp och vill särskilt stötta sådana projekt men är öppna för att tolka begreppet brett. De som har belönats arbetar inom olika områden men har en gemensam nämnare genom att de alla riktar in sig på viktig forskning för barn inom områden som inte alltid får så stort fokus. Däremot är områdena viktiga och kan göra stor skillnad för de barn som drabbas.

De sju utvalda är Ruth Löllgen, Carina Rinaldo, Emma Persad, Hanna Westergren, Fredrik Sandesjö, Annelies van't Westeinde och Hedvig Kvanta. Alla arbetar på Astrid Lindgrens barnsjukhus och är knutna till KI.

I vårt arbete strävar vi efter att hela tiden arbeta för mer och bättre barnforskning som kan implementeras i vården. I kliniken gör de sedan nytta för många barn.

Läs mer om deras forskning https://barnforskningen.se/forskning/mot-vara-forskare/

Nya rekommendationer kring små barn och skärmtid

Nyligen kom nyheten att Svenska Barnläkarföreningen kommer med nya rekommendationer avseende små barn och skärmar. Här har man tagit intryck av aktuell forskning inom området och även följt den svenska debatten.

Barnläkarföreningen släpper nu allmänna rekommendationer om små barn och skärmanvändning som riktar sig till professionen och till vårdnadshavare. Enligt de nya rekommendationerna ska barn inte använda skärmar alls före två års ålder och högst en timme om dagen vid 2–5 års ålder.

Mer finns att läsa på Svenska Barnläkarföreningens hemsida där även konkreta råd till vårdnadshavare finns publicerat.

https://www.barnlakarforeningen.se/2023/11/01/barnlakarforeningens-allmanna-rekommendationer-om-sma-barn-och-skarmanvandning/

På Stiftelsen Barnforskningen har vi engagerat oss i frågan och haft olika föreläsningar kring ämnet. Vi frågade ordföranden i Barnläkarföreningen Ulrika Ådén, professor och barnläkare, varför de gjort dessa rekommendationer och varför de kommer just nu.

Forskning visar att små barn utvecklas sämre både språkligt och intellektuellt om de har mycket skärmtid, säger Ulrika Ådén. Detta bygger på forskning presenterad under en längre tid. Hon fortsätter, tanken var att publicera dessa rekommendationer när Skolverket och Folkhälsomyndigheten blivit klara med sina uppdrag när det gäller barn och skärmar. Men att ta fram utredningar tar tid och många efterfrågar våra rekommendationer redan nu. Så vi hoppas detta ska hjälpa barnhälsovården, förskolan men också allmänheten.

Positiva data om barns läsande - läsandet ökar

Enligt nya undersökningar av barns medievanor så ökar läsandet bland barn 0–18 år och samtidigt minskar andelen barn som inte läser alls. Detta är färska data från Statens medieråd som presenterades på Bokmässan nu i september. Myndigheten konstaterar att bland annat det dagliga läsandet av böcker och tidningar ökar i alla åldrar.

Det ser ut alltså ut som den negativa trenden har brutits och att unga nu läser mer men även att de spelar mindre. Både att läsa och att lyssna på böcker och tidningar har ökat märkbart även bland de yngsta barnen. Efter flera års minskad daglig läsning verkar trenden ha vänt även bland de minsta, 0–8 år. Här har det dagliga läsandet av böcker och tidningar ökat med flera procentenheter i alla åldersgrupper jämfört med 2018, då undersökningen Småungar & medier senast publicerades.

En hel del läsfrämjande aktiviteter har startat och nu gäller det att informationsspridningen fortsätter och att denna typ av aktiviteterna inte stannar av.

Många och omfattande diskussioner har förts om barns läsande och användning av digitala plattformar och kritik har kommit bland annat från forskare.

Stiftelsen Barnforskningen har haft ett stort engagemang i denna fråga.

På vårt seminarium tidig höst togs detta viktiga tema upp. Under rubriken ”Tankar kring användning av skärmar och betydelsen av läsning för barn” föreläste professor emeritus och barnläkaren Hugo Lagercrantz och Sissela Nutley, kognitionsforskare. Båda är mycket kunniga och engagerade i ämnet.

Läs och lyssna på deras föreläsningar här: https://barnforskningen.se/om-oss/

Vi frågade både Hugo Lagercrantz och Sissela Nutley vad de tycker om de nya uppgifterna att läsning tycks öka bland barn.

Hugo Lagercrantz sa redan 2015 att ” Barn under två år ska inte titta på skärm alls”. Ett uttalande som är giltigt även idag. Forskning visar att framhjärnan hos barn aktiveras mer när barn får titta i böcker tillsammans med mamman jämfört med att titta på skärm. Barn har svårt att förstå vad som bara visas tvådimensionellt. Det visar sig också att mänsklig interaktion är nödvändig för exempelvis språkutveckling.

Känns det som budskapet äntligen börjar gå fram till föräldrar, förskolelärare och politiker?

”Kanske är det så att fler har börjat lyssnat på vad vi forskare säger. Det låter ju också som skolministern tänker ändra på hur man arbetar med digitala verktyg i skolan, främst i förskolan och lägre krafter. Så det finns hopp men informationsarbetet måste fortsätta”, säger Hugo Lagercrantz.

Sissela Nutley berättar att en viktig kunskap är vad barnets hjärna behöver, nämligen Samhörighet, Lek, Omvårdnad, Samtal och Sammanhang. Många studier visar att tidig användning av digitala medier är associerat med sämre språkutveckling, kognitiv utveckling, hälsa och motorisk utveckling.

Känns det som du nu har blivit lyssnad på?

”Jag tolkar minskningen, främst i de unga åldrarna, som att fler föräldrar börjar förstå att man bör vara restriktiva med sociala medier. Det känns mycket bra. Det inspirerar mig att fortsätta arbeta med dessa viktiga frågor”, berättar Sissela Nutley.

Vi på Stiftelsen Barnforskningen kommer självklart arbeta vidare och engagera oss i denna fråga. Att sprida kunskap om forskning på barn och hjärnans utveckling, vad läsandet och skärmanvändning kan göra och annat inom detta område.

Ett seminarium om barnforskning och om barn och skärmar samt utdelning av 2023 års pris och stipendier

Stiftelsen Barnforskningen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus är glada att kunna bjuda in till en eftermiddag med kunskap om barnforskning, läsningens betydelse för barn, utdelning av Hugo Lagercrantz Award samt Stiftelsens utdelning av årets stipendier.

Tisdagen 16 maj 2023 kl 16.00 – 18.00

Föreläsningssalen Ulf von Euler, BioClinicum, Karolinska Universitetssjukhuset

Under eftermiddagen sker utdelning av Hugo Lagercrantz Award till professor Jonas F Ludvigsson och stipendieutdelning till tio unga forskare.

Dessutom presentationer och tankar kring forskning kring användning av skärmar och betydelsen av läsning för barn, föreläsare är Sissela Nutley, kognitionsforskare och Hugo Lagercrantz, professor emeritus..

Läs mer om programmet och innehållet här https://barnforskningen.se/om-oss/

Swisha din gåva till 123-248 67 77

QR kod sv-vit

Bankgiro 5186-4593

Nobelpristagaren Bengt Samuelsson har avlidit

Nobelpristagare Bengt Samuelsson, som var hedersledamot av Stiftelsen Barnforskningen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus avled den 7:e juli vid 90 års ålder. Han var en synnerligen framstående forskare och hans forskargärningar har en stor klinisk betydelse inte minst inom pediatriken särskilt när det gäller barnastma.

Läs mer

7 anslagsmottagare är utsedda för våren 2024

Sju anslagsmottagare för våren 2024 är nu utsedda och anslagen delas ut av Astrid Lindgrens barnsjukhus tillsammans med Stiftelsen Barnforskningen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. Sju mottagare av vårens anslag är utsedda och de fick diplom vid en utdelning på Karolinska Universitetssjukhuset i veckan. Vi gratulerar: Tuva Nilsson, Sanaz Skyttner Rahmani, Ulrika Liliemark, Noni Wadström, David…

Läs mer

2024 års mottagare av Hugo Lagercrantz Award är Mikael Norman

Vid en högtidlig utdelning delades 2024 års Hugo Lagercrantz Award ut till professor Mikael Norman, Astrid Lindgrens barnsjukhus och KI. En värdig mottagare av priset – med motiveringen: För sin internationellt framstående forskning om hur graviditet, förlossningssätt och för tidig födelse programmerar barnets och den vuxnes hälsa Stort grattis!

Läs mer

Utdelning av Britt-Marie Ygges pris 2024

Årets pristagare av Britt-Marie Ygges pris för bästa magisterprojekt är Tuva Nilsson, specialistsjuksköterska på Barn Vårdavdelning på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna. Hon fick pris och diplom vid en utdelning på Karolinska Universitetssjukhuset och en nöjd pristagare sammanfattar dagen med ” Det var väldigt roligt att få skriva om något så verksamhetsnära”. Britt-Marie Ygge delade…

Läs mer

Seminarium med presentationer av hösten 2023 års stipendiater samt besök på forskningslabb

Läs mera om seminariet som genomfördes den 18 april 2023 på Karolinska Universitetssjukhuset och där stolta stipendiater fick sina stipendier och där Hugo Lagercrantz tog upp viktiga aspekter kring barn och skärmar. Dessutom ett besök på Petter Brodins världsledande forskningslabb på Karolinska Institutet. https://barnforskningen.se/om-oss/

Läs mer

Utdelning av stipendier för hösten 2023

Vid ett seminarium på Karolinska Universitetssjukhuset delade Stiftelsen Barnforskningen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus ut stipendier till sju mottagare som alla arbetar med viktigt barnforskning. De som belönas arbetar inom olika områden men har en gemensam nämnare genom att de alla riktar in sig på viktig forskning för barn inom områden som inte alltid får så…

Läs mer

Sju stipendiater för hösten 2023 utsedda

Höstens utlysning för anslag med stöd till barnforskning gjordes sent 2023 och på första styrelsemötet 2024 fastställdes stipendiaterna för hösten 2023. Stiftelsen mottog 30 ansökningar och hösten 2023 belönas sju stipendiater som vi önskar stort grattis. De sju utvalda är Ruth Löllgen, Carina Rinaldo, Emma Persad, Hanna Westergren, Fredrik Sandesjö, Annelies van’t Westeinde och Hedvig…

Läs mer

Martin Ritzèns pris 2023

Priset för bästa ST-projekt 2023 har i år tilldelats Frida Oldendorff, ST-läkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Frida var även en av vårens stipendiater. Läs här om hennes ST-projekt med rubriken; Neonatal sepsis orsakad av grampositiva bakterier: En retrospektiv epidemiologisk studie över ett decennium. Stort grattis Frida! Läs mer på https://barnforskningen.se/forskning/mot-vara-forskare/

Läs mer

Nya rekommendationer om små barn och skärmar

Nyligen kom nyheten att Svenska Barnläkarföreningen kommer med nya rekommendationer avseende små barn och skärmar. Här har man tagit intryck av aktuell forskning inom området och även följt den svenska debatten.  Barnläkarföreningen släpper nu allmänna rekommendationer om små barn och skärmanvändning som riktar sig till professionen och till vårdnadshavare. Enligt de nya rekommendationerna ska barn inte…

Läs mer

Nya positiva data om barns läsande

Enligt nya undersökningar av barns medievanor så ökar läsandet bland barn 0–18 år och samtidigt minskar andelen barn som inte läser alls. Detta är färska data från Statens medieråd som presenterades på Bokmässan nu i september. Myndigheten konstaterar att bland annat det dagliga läsandet av böcker och tidningar ökar i alla åldrar.  En hel del…

Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få information om våra pågående forskningensprojekt, direkt till din mail.