Vi vill varmt tacka en av våra längst sittande och viktigaste styrelseledamöter – professor emeritus Olle Söder, som nyligen tagit ett beslut om att lämna styrelsen. Olle har varit verksam i styrelsen sedan starten 1996 och kommer lämna ett stort hål efter sig. Han har varit en mycket viktig ledamot genom sitt forskningsfält, breda nätverk och…

Läs mer

Det började med en full och viktig agenda på höstens första styrelsemöte. En av våra ledamöter kommer att lämna styrelsen efter många år. Olle Söder, professor emeritus och barnläkare, har varit ledamot i styrelsen sedan starten och under den tiden gjort ett stort avtryck i vår verksamhet. Vi vill varmt tacka Olle för all tid…

Läs mer

Nu har anslagen fördelats och vi gratulerar de utvalda. Ni kommer kunna läsa mer om deras ämne längre fram. Beslut att dela ut resebidrag till sju forskande ST-läkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus.  Vi gratulerar:Donya SatarvandiAndré ThunbergHedvig KvantaUlrika LilimarkDavid SchmidtFerdinand von WaldenAnna Dahl Nu är det återigen möjligt att delta i konferenser och kongresser och även genomföra andra studieresor.…

Läs mer

Tisdag 26 april hade vi ett digitalt styrelsemöte för stiftelsen Barnforskningen. På agendan stod bland annat vårens resebidrag. Vårt vetenskapliga råd föreslog sju kandidater till vårens resebidrag som vi tog beslut på. Vi kommer nu kontakta de utvalda forskarna som ansökt om resebidrag och därefter berätta lite mer om vilka de är och deras projekt.

Läs mer

Britta Ygges pris för bästa magisteruppsats inom omvårdnad gick 2021 till Jonna Salmelin och Patricia Mathisson, båda specialistsjuksköterskor, på Barnregionsavdelningen, Karolinska Huddinge. Priset utdelades 1 april 2022 och vi gratulerar Jonna och Patricia! De fick priset för sin uppsats – Har du tagit dina tabletter? Där tas ungdomars bristande läkemedelsföljsamhet upp som var mer omfattande…

Läs mer

Vår vetenskapliga kommitté har plockat fram ett antal forskare och styrelsen beslutade på det senaste mötet att ge stipendier till sju unga forskare inom olika viktiga områden såsom allergi, astma, neurologiska svårigheter hos små barn. Vi kommer löpande berätta mer om stipendiaterna och de olika projekten under rubriken ”Vår forskning/ forskare” här på hemsidan. Bidrag…

Läs mer

Tillsammans med forskare på Astrid Lindgrens Barnsjukhus genomför Stiftelsen Barnforskningen ett forskningsprojekt om barn och ungdomar med långtidscovid.  En satsning där vi fått ett generöst bidrag från en privat stiftelse och även tagit våra egna medel. Långtidscovid är ett tillstånd där symptom som illamående, huvudvärk och halsont kvarstår i månader efter en coviddiagnos. Olof Hertting, PhD och överläkare…

Läs mer

Syftet med denna nya podd är att föra ut den kunskap som i nuläget finns kring diagnosen astma och allergi hos barn. Den riktar sig till föräldrar som vill veta mer. Sjukdomsbilden är ovanlig men när den drabbar ett litet barn så kan den vara otäck och föräldrar till barn som drabbas behöver lära sig känna igen symtomen.…

Läs mer

Inom Stiftelsen Barnforskningen är vi stolta över att dela ut andra upplagan av Hugo Lagercrantz Award till professor Marianne Thoresen för forskning om kylbehandling för att rädda hjärnan på nyfödda barn som har drabbats av syrebrist.  ”Jag är väldigt stolt över att få motta Hugo Lagercrantz Award och glädjer mig mycket. Jag har också under…

Läs mer