Tack vare bidrag från Henry och Ella Ståhls Stiftelse förlöper arbetet att samla in data från patienterna och som i ett första stadie ska kartlägga data om patienterna i retroperspektiv studie. Det finns mycket laboratorieparametrar, data från fysiska tester och data från enkäter. I fas två kommer forskarna försöka förstå orsakerna till vad som gör att just dessa barn inte tillfrisknar efter sin infektion. 

Hela världen efterfrågar mer vetenskap kring långtidscovid, både hos barn och vuxna. Mycket tyder redan på att barns symptom skiljer sig från vuxnas och det visar på vikten av det bedrivs specifik forskning på barn. 

Vi vill rikta vårt varmaste tack till Henry och Ella Ståhls Stiftelse för forskningsanslaget för studier på långtidscovid hos barn. Tack för ert bidrag som möjliggör fortsatt forskning inom detta viktiga område.