Ansökningar

Stiftelsen Barnforskningen ger stöd både till enskilda forskares projekt och till forskningsresor. Personen som ansöker skall vara anställd på Astrid Lindgrens Barnsjukhus eller anknuten till antingen Institutionen för kvinnors och barns hälsa på Karolinska Institutet. Stiftelsen beviljar också anslag till forskare knutna till KIND som bedriver neuropsykiatrisk forskning.

Ansök om stöd till din forskning

Ansökning kan ske två gånger om året efter att de annonserats. I februari annonseras resebidrag och i september forskningsstipendier. Resebidrag beviljas med max 10 000 kr och forskningsstipendier om max 30 000 kr.

Utlysning hösten 2021

Utlysningen för hösten 2021 är nu öppen, sista ansökningsdag 12 november.

Denna utlysning riktar sig till doktorander vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, KBH och Clintec. Andra forskare kommer inte att vara prioriterade detta år. Stiftelsen vill detta år speciellt lyfta forskning inom astma och allergi men hög vetenskaplig kvalitet är viktigast så alla projekt kommer att bedömas och kan få medel.

Medlen skall primärt användas till lön under forskningstid och betalas ut som personligt stipendium.

Hur du ansöker

Vi ber dig observera att endast elektroniskt insända ansökningar accepteras och att instruktionerna i ansökan måste följas.

Observera att forskningsstipendie kan maximalt sökas för 30 000kr. Fyll gärna i elektroniskt, inkl signatur som går att lägga till i acrobat reader.

Ladda ner ansökningsblanketter:
Ansökningsblankett för anslag / Application for grants

OBS! var noggrann att fylla i alla önskade data. Ofullständigt ifyllda blanketter beaktas inte.

Ansökan mailas sedan till application@barnforskningen.se

Bästa ST-projekt och magisterprojekt

Stiftelsen har också instiftat två pris för att premiera tidiga forskare. 1. Martin Ritzéns pris för bästa ST-projekt 2. Britt-Marie Ygges pris för bästa magisterprojekt inom omvårdnad. Priset kommer att delas ut årligen. För att stiftelsen skall få notis om alla utförda arbeten, vg fyll i denna länk senast 12 nov 2021.