Ansökningar

Stiftelsen Barnforskningen ger stöd både till enskilda forskares projekt och till forskningsresor. Personen som ansöker skall vara anställd på Astrid Lindgrens Barnsjukhus eller anknuten till antingen Institutionen för kvinnors och barns hälsa på Karolinska Institutet. Stiftelsen beviljar också anslag till forskare knutna till KIND som bedriver neuropsykiatrisk forskning.

Ansök om stöd till din forskning

 

Utlysning hösten 2023

Utlysningen för hösten 2023 är nu öppen, sista ansökningsdag 7 januari 2024.

Denna utlysning riktar sig till framförallt till de projekt som rör "de nya överlevarna", stiftelsen ser ett stort behov av att utforska hur det går för dessa barnen när de växer upp och vill särskilt stötta sådana projekt men är öppna för att tolka begreppet brett.

Medlen skall primärt användas till lön under forskningstid och betalas ut som personligt stipendium. Det går också att ansöka om mindre bidrag för material.

Hur du ansöker

Vi ber dig observera att endast elektroniskt insända ansökningar accepteras och att instruktionerna i ansökan måste följas.

Observera att forskningsstipendie kan maximalt sökas för 30 000kr. Fyll gärna i elektroniskt, inkl signatur som går att lägga till i acrobat reader.

Nytt för i år är att vi vill ha ansökan på två sätt, dels via formulär och dels på blankett nedan där handledares signatur skall finnas.

Ladda ner ansökningsblanketter:
Ansökningsblankett för anslag / Application for grants

OBS! var noggrann att fylla i alla önskade data. Ofullständigt ifyllda blanketter beaktas inte.

Ansökan mailas sedan till application@barnforskningen.se

Bästa ST-projekt och magisterprojekt

Stiftelsen har också instiftat två pris för att premiera tidiga forskare. 1. Martin Ritzéns pris för bästa ST-projekt 2. Britt-Marie Ygges pris för bästa magisterprojekt inom omvårdnad. Priset kommer att delas ut årligen. Våren 2024 delas Britt-Marie Ygges pris ut på akademiskt forum 19 april. För att stiftelsen skall få notis om alla utförda arbeten, vg fyll i denna länk senast 31 mars 2024.