Ansökningar

Stiftelsen Barnforskningen ger stöd både till enskilda forskares projekt och till forskningsresor. Personen som ansöker skall vara anställd på Astrid Lindgrens Barnsjukhus eller anknuten till antingen Institutionen för kvinnors och barns hälsa på Karolinska Institutet. Stiftelsen beviljar också anslag till forskare knutna till KIND som bedriver neuropsykiatrisk forskning.

Ansök om stöd till din forskning

Vid resebidrag stöds i första hand besök på ett laboratorium/sjukhus utomlands för att inhämta ny teknik/nya behandlingsmetoder. Det finns också möjlighet att beviljas medel för att presentera sin forskning på internationella möten.

Ansökning kan ske två gånger om året efter att de annonserats. I februari annonseras resebidrag och i september forskningsstipendier. Resebidrag beviljas med max 10 000 kr och forskningsstipendier om max 40 000 kr.

Utlysning våren 2021

Utlysningen för våren 2021 har inte öppnat än, mer information planeras till i februari 2021. Så länge pandemin pågår så kommer inte resebidrag att delas ut.

Hur du ansöker

Vi ber dig observera att endast elektroniskt insända ansökningar accepteras och att instruktionerna i ansökan måste följas.

Observera att forskningsstipendie kan maximalt sökas för 40 000kr. Fyll gärna i elektroniskt, inkl signatur som går att lägga till i acrobat reader.

 

Ladda ner ansökningsblanketter:
Ansökningsblankett för anslag / Application for grants

OBS! var noggrann att fylla i alla önskade data. Ofullständigt ifyllda blanketter beaktas inte.

Stiftelsen har också instiftat två pris för att premiera tidiga forskare. 1. Bästa ST-projekt 2. Bästa magisterprojekt inom omvårdnad. Priset kommer att delas ut årligen. För att stiftelsen skall få notis om alla utförda arbeten, vg fyll i denna länk senast 1 oktober 2021.