Våra resultat

Om man ska födas för tidigt ska man göra det i Sverige" sa en ledande brittisk professor för några år sedan efter att en studie presenterats som visade att de flesta barn som föds så mycket som tre månade för tidigt har goda chanser att överleva - och att leva ett friskt liv. Konstateras kan att barnforskningen vi bedriver på hemmaplan får världen att utvecklas i rätt riktning.

Tack vare bidrag och engagemang har vi kunnat medverka till att forskningen nått livsviktiga resultat. Antalet barn som dör i plötslig spädbarnsdöd har mer än halverats sedan början av 1990-talet och hjärnhinneinflammation som tidigare var livshotande kan numera förebyggas. Och de flesta barn som idag drabbas av leukemi tillfrisknar helt.

Genom att forska kring barnsjukdomar kan vi hjälpa barn i tidig ålder och ge dem alla förutsättningar för att leva ett friskt liv som vuxna. Ur ett modernt filantropiskt perspektiv kan barnforskning ses som en samhällsinvestering som ökar kunskapen och bidrar till ökad tillväxt. Varje krona som investeras i att hjälpa sjuka barn ger flerdubbel återbäring när de växer upp som friska vuxna.

Stiftelsens beskyddare H.M. Drottning Silvia uttrycker sig så här, "Att forska kring barns sjukdomar måste vara något av det mest angelägna man kan göra