Nobelpristagare Bengt Samuelsson, som var hedersledamot av Stiftelsen Barnforskningen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus avled den 7:e juli vid 90 års ålder. Han var en synnerligen framstående forskare och hans forskargärningar har en stor klinisk betydelse inte minst inom pediatriken särskilt när det gäller barnastma.

Läs mer

Sju anslagsmottagare för våren 2024 är nu utsedda och anslagen delas ut av Astrid Lindgrens barnsjukhus tillsammans med Stiftelsen Barnforskningen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. Sju mottagare av vårens anslag är utsedda och de fick diplom vid en utdelning på Karolinska Universitetssjukhuset i veckan. Vi gratulerar: Tuva Nilsson, Sanaz Skyttner Rahmani, Ulrika Liliemark, Noni Wadström, David…

Läs mer

Vid en högtidlig utdelning delades 2024 års Hugo Lagercrantz Award ut till professor Mikael Norman, Astrid Lindgrens barnsjukhus och KI. En värdig mottagare av priset – med motiveringen: För sin internationellt framstående forskning om hur graviditet, förlossningssätt och för tidig födelse programmerar barnets och den vuxnes hälsa Stort grattis!

Läs mer

Årets pristagare av Britt-Marie Ygges pris för bästa magisterprojekt är Tuva Nilsson, specialistsjuksköterska på Barn Vårdavdelning på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna. Hon fick pris och diplom vid en utdelning på Karolinska Universitetssjukhuset och en nöjd pristagare sammanfattar dagen med ” Det var väldigt roligt att få skriva om något så verksamhetsnära”. Britt-Marie Ygge delade…

Läs mer

Vid ett seminarium på Karolinska Universitetssjukhuset delade Stiftelsen Barnforskningen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus ut stipendier till sju mottagare som alla arbetar med viktigt barnforskning. De som belönas arbetar inom olika områden men har en gemensam nämnare genom att de alla riktar in sig på viktig forskning för barn inom områden som inte alltid får så…

Läs mer

Höstens utlysning för anslag med stöd till barnforskning gjordes sent 2023 och på första styrelsemötet 2024 fastställdes stipendiaterna för hösten 2023. Stiftelsen mottog 30 ansökningar och hösten 2023 belönas sju stipendiater som vi önskar stort grattis. De sju utvalda är Ruth Löllgen, Carina Rinaldo, Emma Persad, Hanna Westergren, Fredrik Sandesjö, Annelies van’t Westeinde och Hedvig…

Läs mer

Priset för bästa ST-projekt 2023 har i år tilldelats Frida Oldendorff, ST-läkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Frida var även en av vårens stipendiater. Läs här om hennes ST-projekt med rubriken; Neonatal sepsis orsakad av grampositiva bakterier: En retrospektiv epidemiologisk studie över ett decennium. Stort grattis Frida! Läs mer på https://barnforskningen.se/forskning/mot-vara-forskare/

Läs mer

Nyligen kom nyheten att Svenska Barnläkarföreningen kommer med nya rekommendationer avseende små barn och skärmar. Här har man tagit intryck av aktuell forskning inom området och även följt den svenska debatten.  Barnläkarföreningen släpper nu allmänna rekommendationer om små barn och skärmanvändning som riktar sig till professionen och till vårdnadshavare. Enligt de nya rekommendationerna ska barn inte…

Läs mer

Enligt nya undersökningar av barns medievanor så ökar läsandet bland barn 0–18 år och samtidigt minskar andelen barn som inte läser alls. Detta är färska data från Statens medieråd som presenterades på Bokmässan nu i september. Myndigheten konstaterar att bland annat det dagliga läsandet av böcker och tidningar ökar i alla åldrar.  En hel del…

Läs mer