Barnhjärnan är en helt ny bok från Hugo Lagercrantz, barnläkare, professor emeritus och styrelseledamot i Stiftelsen Barnforskningen. Boken är en beskrivning hur barnhjärnan utvecklas och grundar sig i vetenskapen men även filosofiska idéer kring medvetandets uppkomst. Det är en personlig bok skriven på ett enkelt sätt. Dessutom får läsaren råd kring läsning för barn, skärmtid och andra frågor som många småbarnsföräldrar brottas med.

Barnet lever i nuet och tänker inte så mycket på vad som hänt eller kommer att hända på samma sätt som den vuxne. För att förstå hur barnet tänker och beter sig är det bra att veta hur hjärnan utvecklas. 

Från bokrelease på Kaunitz-Olsson förlag

”Jag ville skriva en lättläst bok om både vetenskapliga fakta och mer filosofiska tankar kring barns hjärnor men även få med personliga tankar och några praktiska råd”, säger Hugo Lagercrantz.

Boken passar den som vill förstå och lära sig mer och barnhjärnan. Och man behöver inte vara medicinskt kunnig utan den vänder sig till en bred publik. 

Det finns mycket pionjär forskning som beskrivs men också forskning utgående från Astrid Lindgrens barnsjukhus och Karolinska Institutet, där Hugo Lagercrantz varit verksam under många år, som presenteras i boken. Här ser man att forskning på barn för barn har stor betydelse men även närheten till vården som gör att resultaten sedan kan användas i vården