Nyligen kom nyheten att Svenska Barnläkarföreningen kommer med nya rekommendationer avseende små barn och skärmar. Här har man tagit intryck av aktuell forskning inom området och även följt den svenska debatten. 

Barnläkarföreningen släpper nu allmänna rekommendationer om små barn och skärmanvändning som riktar sig till professionen och till vårdnadshavare. Enligt de nya rekommendationerna ska barn inte använda skärmar alls före två års ålder och högst en timme om dagen vid 2–5 års ålder.

Mer finns att läsa på Svenska Barnläkarföreningens hemsida där även konkreta råd till vårdnadshavare finns publicerat.  

https://www.barnlakarforeningen.se/2023/11/01/barnlakarforeningens-allmanna-rekommendationer-om-sma-barn-och-skarmanvandning/  

På Stiftelsen Barnforskningen har vi engagerat oss i frågan och haft olika föreläsningar kring ämnet. Vi frågade ordföranden i Barnläkarföreningen Ulrika Ådén, professor och barnläkare, varför de gjort dessa rekommendationer och varför de kommer just nu. 

Forskning visar att små barn utvecklas sämre både språkligt och intellektuellt om de har mycket skärmtid, säger Ulrika Ådén. Detta bygger på forskning presenterad under en längre tid. Hon fortsätter, tanken var att publicera dessa rekommendationer när Skolverket och Folkhälsomyndigheten blivit klara med sina uppdrag när det gäller barn och skärmar. Men att ta fram utredningar tar tid och många efterfrågar våra rekommendationer redan nu. Så vi hoppas detta ska hjälpa barnhälsovården, förskolan men också allmänheten.