Vi vill varmt tacka en av våra längst sittande och viktigaste styrelseledamöter – professor emeritus Olle Söder, som nyligen tagit ett beslut om att lämna styrelsen. Olle har varit verksam i styrelsen sedan starten 1996 och kommer lämna ett stort hål efter sig. Han har varit en mycket viktig ledamot genom sitt forskningsfält, breda nätverk och sitt kunnande inom många områden. 
 
”Olle har varit en ovärderlig ledamot i styrelsen tack vare sin breda erfarenhet och kunskap kring barnforskning men även för sin klokskap”, säger Hans Curman, stiftelsens styrelseordförande. Han fortsätter, ”Olle har bidragit på så många olika områden, med sitt stora kontaktnät inom forskningen och sitt perspektiv på stiftelsens arbete. Vi kommer sakna honom i vårt framtida arbete att stötta forskning kring prioriterade kroniska barnsjukdomar”. 

Vi ställde några frågor kring styrelsens arbete till Olle.
Du var ju med från början, vad har hänt under dessa cirka 20 år, som du tycker är extra minnesvärt?

  • Stiftelsen har professionaliserats, från några få till nu glädjande många externa ledamöter, med olika specialistkunskaper, som ställer upp ”pro bono”.

Specifik projekt/händelser du minns, något extra bra som styrelsen gjort?

  • Vi hade ett IKEA-finansierat projekt med Indien som var intressant. Jag reste dit för att välja ut samarbetspartner, mycket intressant och lärorikt, inte minst ur kulturell och social synpunkt. Det tog bland annat lång tid att få etiktillstånd, vilket visade sig bero på motsättningar mellan olika chefsnivåer.
  • Ett annat område där stiftelsen gjorde skillnad var aktiviteter kring COVID med podd och annat, som gjordes under pandemin.

Några råd att skicka med till styrelsen?

  • Inventera forskargrupper på Astrid Lindgrens barnsjukhus (ofta ledda av KI-anställda oh adjungerade kliniska professorer) och utnyttja deras kunskap inom kliniskt viktiga områden för marknadsföring och utbildning av allmänheten och föräldrar. Det har redan påbörjats men inventeringen av aktuella forskare kan fördjupas.