Vår verksamhet

Vår stiftelse stödjer forskning vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus och Karolinska Institutet. Vi vet att vi kan göra skillnad för barn, både i Sverige och världen. Stiftelsen Barnforskningen bildades 1996 i samband med invigningen av Astrid Lindgrens Barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.

Vår verksamhet

Syftet är att stödja och uppmuntra forskningen om barns sjukdomar. Stiftelsen har knutit till sig några av Sveriges ledande professorer och forskare inom pediatrik och barnmedicin. I styrelsen finns också kompetens inom ekonomi, juridik och kommunikation. Styrelsen arbetar helt utan arvode.

Varför har Stiftelsen Barnforskningen inget 90-konto?

Stiftelsen Barnforskningen är en liten ideell stiftelse och vårt mål är att så många kronor som möjligt av de medel vi samlar in ska gå till ändamålet, dvs anslag till forskare som arbetar med barnforskning.  Styrelsen har därför fattat beslut om att stiftelsen, som många andra mindre ideella föreningar och stiftelser, ska avstå från 90-konto, som utfärdas av Svensk Insamlingskontroll.

Det betyder att vi därmed kan undvika olika avgifter och administration kopplat till detta som tar mycket tid. Då vi är en liten stiftelse, utan anställda, vill vi använda all vår tid och pengar till stiftelsens ändamål.

Vi har som en insamlingsstiftelse både skatterättsliga och civilrättsliga regelverk att förhålla oss till när det kommer till hur våra insamlade medel används och dessa krav uppfyller vi. När vår verksamhet växer ser vi det som ett naturligt steg att på nytt ansluta oss till Svensk Insamlingskontroll.

Vi har en bred multikompetent styrelse, läs mer här, som alla arbetar helt ideellt och utan arvode och lägger sina resurser för stiftelsens bästa för att samla in ännu mer medel. Dessutom har vi ett vetenskapligt råd av hög vetenskaplig kvalitet som utser vilka forskare som ska få våra utdelade anslag.

Styrelsen är fristående och som alla stiftelser står den under överinseende av Länsstyrelsen.

Drottning Silvia är vår beskyddare.

Stadgar

Årsredovisning