Vår verksamhet

Vår stiftelse stödjer forskning vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus och Karolinska Institutet. Vi vet att vi kan göra skillnad för barn, både i Sverige och världen. Stiftelsen Barnforskningen bildades 1996 i samband med invigningen av Astrid Lindgrens Barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.

Syftet är att stödja och uppmuntra forskningen om barns sjukdomar. Stiftelsen har knutit till sig några av Sveriges ledande professorer och forskare inom pediatrik och barnmedicin. I styrelsen finns också kompetens inom ekonomi, juridik och kommunikation. Styrelsen arbetar helt utan arvode.

Stiftelsen har ett 90-konto och står under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll.

Stadgar

Årsredovisning