Stiftelsen Barnforskningen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus instiftade priset, Hugo Lagercrantz Award för att hedra de stora insatser som Hugo Lagercrantz gör och har gjort för utvecklingen av svensk barnsjukvård och barnforskning. Hugo Lagercrantz sitter även med i stiftelsens styrelse. Han väljer själv ut pristagare.

Årets mottagare är Jonas Ludvigsson, professor vid Karolinska Institutet och barnläkare i Örebro.

Motiveringen lyder: För hans fantastiska förmåga att informera om viktig pediatrisk forskning såväl till professionen som till allmänheten.

Priset delades ut av Hugo Lagercrantz själv vid en ceremoni på Karolinska Universitetssjukhuset den 16 maj.

https://barnforskningen.se/forskning/mot-vara-forskare/