Nu har anslagen fördelats och vi gratulerar de utvalda. Ni kommer kunna läsa mer om deras ämne längre fram. 
Beslut att dela ut resebidrag till sju forskande ST-läkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. 

Vi gratulerar:
Donya Satarvandi
André Thunberg
Hedvig Kvanta
Ulrika Lilimark
David Schmidt
Ferdinand von Walden
Anna Dahl

Nu är det återigen möjligt att delta i konferenser och kongresser och även genomföra andra studieresor. Vår styrelse beslutade i våras att återuppta traditionen att dela ut anslag till olika typer av resor under våren. Det är viktigt att dela och inhämta kunskaper med och från andra forskare så det är positivt att detta nu åter blir en möjlighet efter pandemitiden.