[row]

[span8]

Astrid Lindgrens Barnsjukhus är en del av Karolinska Universitetssjukhuset och har verksamheter både i Solna och Huddinge och på andra sjukhus och platser i länet. Hit kommer de allra svårast sjuka barnen från hela landet. Här vårdas barn med kroniska sjukdomar, akuta tillstånd och för tidigt födda barn.

Delar av Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna inklusive barnakutmottagningen finns i nya lokaler i den nya sjukhusbyggnaden i Solna där vården kommer att bedrivas integrerad med forskning och utbildning.

Läs mer om Astrid Lindgrens Barnsjukhus

 

[/span8]

[span4]

[/span4]

[/row]