Vår historia

Stiftelsen Barnforskningen bildades 1996 i samband med invigningen av Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

2004 slogs Karolinska sjukhuset samman med Huddinge Universitetssjukhus till Karolinska Universitetssjukhuset. Astrid Lindgrens barnsjukhus slogs därmed samman med Barnens sjukhus under det gemensamma namnet Astrid Lindgrens barnsjukhus. Idag bedrivs vården i Danderyd, Huddinge, Liljeholmen och Solna. Stiftelsen har genom åren knutit till sig flera av Sveriges ledande professorer och forskare inom pediatrik och barnmedicin. Bland forskningsområdena märks neonatala sjukdomar, astma, allergi, barncancer, diabetes, hormonsjukdomar, hjärt- och lungsjukdomar, njursjukdomar, neurologiska utvecklingsstörningar samt plötslig spädbarnsdöd.