Aktiviteter

Vi genomför olika aktiviteter vilket kan vara utbildningsseminarium, ceremonier vid utdelning av olika pris och stipendier.

Detta gör vi för att kunna sprida information och kunskap kring viktiga frågor om barnforskning. Det är en del av vårt uppdrag.

Ett seminarium om barnforskning och om barn och skärmar samt utdelning av årets pris och stipendier

Stiftelsen Barnforskningen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus är glada att kunna bjuda in till en eftermiddag med kunskap om barnforskning, läsningens betydelse för barn, utdelning av Hugo Lagercrantz Award samt Stiftelsens utdelning av årets stipendier.

Tisdagen 16 maj 2023 kl 16.00 – 18.00

Föreläsningssalen Ulf von Euler, BioClinicum, Karolinska Universitetssjukhuset

Dagens hålltider:

15.45       Samling vid föreläsningssalen

16.00       Välkomnande av Cari Hårderup, styrelsemedlem

16.10       Utdelning av Hugo Lagercrantz Award till Jonas F Ludvigsson, professor vid Karolinska institutet och barnläkare i Örebro

16.20.      Föreläsning - Vetenskapen om att ta hand om våra friska och sjuka barn, Jonas F Ludvigsson

16.50       Utdelning av stipendier, Jakob Frie, barnläkare, ST-chef samt ordförande i Stiftelsen Barnforskningens Vetenskapliga råd

17.20       Tankar kring användning av skärmar och betydelsen av läsning för barn, föreläsning och frågestund med Sissela Nutley, kognitionsforskare och Hugo Lagercrantz, professor emeritus

18.00       Summering av eftermiddagen, Cari Hårderup, styrelsemedlem

Efteråt samling med mingel.

Föreläsningen är kostnadsfri men swisha gärna ett bidrag till Stiftelsen Barnforskningen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus på 123-248 67 77.

Föreläsningssalen Ulf von Euler på BioClinicum, Karolinska Universitetssjukhuset fylldes med deltagare och de fick vara med om en intressant eftermiddag.

Cari Hårderup från Stiftelsen Barnforskningen hälsade alla välkomna och berättade om stiftelsens verksamhet och om arbetet med utdelning av priser och stipendier till viktig barnforskning går till.

  • Stiftelsen Barnforskningen är en stiftelse, som har till uppgift att samla in och fördela pengar till forskning samt informera om barns sjukdomar
  • Mycket av forskningen sker i nära anslutning till sjukvården vilket betyder att resultaten snabbt kan användas i kliniska vården
  • En mindre stiftelse där våra medel går till barnforskning inom områden som är viktiga men ofta eftersatta
  • Stöd ges ofta till yngre forskare som identifierat behoven i kliniken och forskar på de projekt som är relevanta, högaktuella och viktiga för våra patienter.

Hugo Lagercrantz, professor emeritus och styrelsemedlem i stiftelsen delade ut 2023 års Hugo Lagercrantz till Jonas F Ludvigsson, professor vid Karolinska Institutet och barnläkare i Örebro.

Motiveringen lyder: För hans fantastiska förmåga att informera om viktig pediatrisk forskning såväl till professionen som till allmänheten.

En glad pristagare tog emot diplomet.

”Ända sedan jag blev barnläkare har professor Hugo Lagercrantz, med sitt starka engagemang för barn, varit en förebild för mig. Därför känns det oerhört hedrande att tilldelas hans personliga forskningspris. Tack Hugo! Tack till Stiftelsen Barnforskningen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus.”

I sin presentation riktade sig Jonas F Ludvigsson till lite yngre barnläkare och delade med sig av sin egen erfarenhet.

Jakob Frie, barnläkare, ST-chef och vetenskaplig rådgivare på stiftelsen, delade därefter ut vårens stipendier från Stiftelsen Barnforskningen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus till tio unga forskare på Astrid Lindgrens barnsjukhus. De utvalda är Cecilia Chrapkowska, Sofia Lüning, Mattias Schedwin, Joshua Nevin Gertler, Lina Skoog, Linnéa Corell, Aleksandra Kowalik, Frida Oldendorff, Åsa Thelaus, Ance Kreslins.

  • Ansökningar till stipendier sker två gånger per år och de bedöms av ett vetenskapligt råd med seniora forskare, flera professorer.
  • Delar ut stipendier som primärt används för att ersätta lön under forskningsperioder
  • En speciell förutsättning är att alla forskare arbetar aktivt i vården, samlar erfarenhet ur sina möten med barn och föräldrar och lyfter in sina erfarenheter i forskningen.

Efter utdelning av pris och stipendier blev det dags för föreläsningar och tankar kring skärmar och betydelsen av läsning för barn. Många spännande iakttagelser och viktig kunskap som presenterades av Sissela Nutley, kognitionsforskare och Hugo Lagercrantz.

Hugo Lagercrantz började med att tala om Barnhjärnan. Länge var uppfattningen att den nyfödda hjärnan var som ett oskrivet blad men forskning med magnetkamera vid KI har visat hög aktivitet i hjärnbarken hos nyfödda.  Vidare vet vi att foster och även för tidigt födda barn stimuleras av mammans prat och sång och att de börjar lära sig språket redan i moderlivet. Denna forskning har delvis understötts av vår stiftelse.

” Barn under två år ska inte titta på skärm alls”, sa Hugo redan 2015. Ett uttalande som är giltigt även idag. Forskning visar att framhjärnan hos barn aktiveras mer när barn får titta i böcker tillsammans med mamman jämfört med att titta på skärm. Barn har svårt att förstå vad som bara visas tvådimensionellt. Det visar sig också att mänsklig interaktion är nödvändig för exempelvis språkutveckling.

Föreläsningen kan ses här.

Lästips: Barnhjärnan. Så uppkommer medvetandet och själen. av Hugo Lagercrantz

Sissela Nutley fortsätter på samma tema som Hugo och berättar hur hjärnan utvecklas med och utan skärmar. En viktig kunskap är vad barnets hjärna behöver, säger Sissela, nämligen Samhörighet, Lek, Omvårdnad, Samtal och Sammanhang.

Vuxnas användning av digitala medier stör barnen. Det kan skapa negativa spiraler med mer uppmärksamhetssökande beteende hos barn. Vi ser i mätningar att även barns användning av digitala medier ökar i omfattning och börjar tidigt, redan före ett års ålder. Många studier visar att tidig användning av digitala medier är associerat med sämre språkutveckling, kognitiv utveckling, hälsa och motorisk utveckling. Digitala medier hos unga ökar för varje mätning och tränger undan annat.

Sissela avslutade med ett par lästips, se nedan och tipsade om mer information i appen och podden www.detsynsinte.se.

Föreläsningen kan ses här.

Lästips: Distraherad – hjärnan, skärmen och krafterna bakom, Sissela Nutley

              Hälsosegrar – den vetenskapliga vägen till ett friskare liv av Sissela Nutley, Örjan Ekblom och Linda Bakkman

              Digitala medier och psykisk ohälsa hos barn och ungdomar: En kunskapsöversikt av Sissela Nutley, Lisa Thorell

Grattis till alla våra stipendiater och pristagare!

Tack till våra föreläsare, alla som kom och lyssnade och till våra givare utan er är vi ingenting!

Historik

Stiftelsen Barnforskningen bildades 1996 i samband med invigningen av Astrid Lindgrens Barnsjukhus.


Läs mer

Organisationen

Vår styrelse består av ett antal personer med olika bakgrunder och kompetenser som alla jobbar utan arvode.


Läs mer

Verksamhet

Vår stiftelse stödjer forskning vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus och Karolinska Institutet.


Sök här