Vår forskning

Att barn och ungdomar är friska kan inte tas för givet, därför behöver barnforskning stöd. Specifik forskning behövs, barn är inte små vuxna.

Stiftelsens mål är att barn kan leva ett bra liv trots sina ibland mycket svåra sjukdomar.

Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Astrid Lindgrens Barnsjukhus har en unik kompetensbredd och närhet mellan klinisk forskning och patientvård, vilket ger de bästa förutsättningar att omsätta forskningen till nytta för patienter.

Värdet av ett friskt liv är avgörande för barnen och deras familjer, samtidigt som vinsterna för samhället är stora. Sverige har den längsta traditionen i världen när det gäller barnmedicin - Karolinska Institutet var först i världen med en professur i barnmedicin på 1850-talet. En speciell förutsättning är att alla forskare arbetar aktivt i vården, samlar erfarenhet ur sina möten med barn och föräldrar och lyfter in sina erfarenheter i forskningen. Ditt stöd gör att fler barnläkare vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus får möjlighet att forska.

Barnforskning behövs

Barn är inte små vuxna. Barnforskning innebär att man måste ta specifik hänsyn till bl a särskilda tillväxt- och utvecklingsfaser. Barn drabbas även av andra sjukdomar än vuxna, uppvisar andra symtom och behöver därför specifik behandling.

Dagens forskning ger morgondagens vård.

Samhällsnyttan och vinsten för patienterna genom fokus på forskning av de första två levnadsåren är jämförelsevis oöverträffat effektiv. De två första och två sista levnadsåren för en människa står för 80% av sjukvårdsinsatserna.

Forskningsstipendier och resebidrag

Stiftelsen Barnforskningen ger stöd både till enskilda forskares projekt och till resor. Personen som ansöker om stipendie skall vara anställd på Astrid Lindgrens Barnsjukhus eller anknuten till institutionen för kvinnors och barns hälsa på Karolinska Institutet.

Stiftelsens Vetenskapliga Råd leds av Med Dr Jakob Frie. Övriga ledamöter i kommittén är professor emeritus Hugo Lagercrantz, Med Dr Eli Gunnarsson, professor Ola Nilsson, Med Dr Anna Undeman Asarnoj och Med Dr Ronny Wickström. Hedersledamot är professor och Nobelpristagare Bengt Samuelsson.

Martin Ritzéns pris för bästa ST-projekt 2023

Frida Oldendorff, ST-läkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, har tilldelats Martin Ritzéns pris för sitt ST-projekt med rubriken; Neonatal sepsis orsakad av grampositiva bakterier: En retrospektiv epidemiologisk studie över ett decennium.

Läs mer här https://barnforskningen.se/forskning/mot-vara-forskare/

Frida var även en av årets stipendiater.

Stort grattis säger vi till Frida!

Hugo Lagercrantz Award 2023

Stiftelsen Barnforskningen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus instiftade priset, Hugo Lagercrantz Award för att hedra de stora insatser som Hugo Lagercrantz gör och har gjort för utvecklingen av svensk barnsjukvård och barnforskning. Hugo Lagercrantz sitter även med i stiftelsens styrelse. Han väljer själv ut pristagare.

Årets mottagare är Jonas Ludvigsson, professor vid Karolinska Institutet och barnläkare i Örebro.

Motiveringen lyder: För hans fantastiska förmåga att informera om viktig pediatrisk forskning såväl till professionen som till allmänheten.

Priset delades ut av Hugo Lagercrantz själv vid en ceremoni på Karolinska Universitetssjukhuset den 16 maj.

Läs mer här https://barnforskningen.se/forskning/mot-vara-forskare/

Vid Barnhjärndagen hösten 2019 delade Hugo Lagercrantz, professor emeritus, själv ut det nyinstiftade Hugo Lagercrantz Award till Ola Andersson, barnläkare, PhD som arbetar vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus. Ola Andersson fick priset för en livräddande insats för nyfödda genom att ifrågasätta en beprövad erfarenhet.

Hugo Lagercrantz Award delas år 2020 ut till den norska professorn Marianne Thoresen. Hon har visat både kliniskt och experimentellt att man kan rädda hjärnan hos nyfödda barn, som drabbats av svår syrebrist under födelsen. Det har gjorts omfattande studier hur detta genomförs praktiskt, varvid Marianne har varit en av de absolut ledande forskarna. Utan denna behandling kan dessa barn drabbas av kramper, CP och andra neurologiska funktionshinder. Det är ett av stora vetenskapliga genombrotten inom neonatologin under de senaste åren.

Pris för bästa magisterprojekt i omvårdnad 2022

Vi har haft glädjen att dela ut Britt-Marie Ygges pris till bästa magisterprojekt i omvårdnad för 2022. Det gick till Annika Linder på barnonkologen, Astrid Lidgrens barnsjukhus.

Stort grattis Annika!

Reseanslag våren 2022 till 7 ST-läkare

Nu har anslagen för våren fördelats och vi gratulerar de utvalda.

Beslut att dela ut resebidrag till sju forskande ST-läkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. 

Vi gratulerar:
Donya Satarvandi
André Thunberg
Hedvig Kvanta
Ulrika Lilimark
David Schmidt
Ferdinand von Walden
Anna Dahl

Läs mer under fliken "forskare". https://barnforskningen.se/forskning/mot-vara-forskare/

Pristagare för bästa ST-läkarprojekt 2021 utsedda

Martin Ritzéns pris för bästa ST-projekt 2021 har i år delats mellan Katja Adolphson och Erik Larsson.

Stort grattis till Katja och Erik för väl genomförda arbeten!

Stipendier för hösten 2023

Höstens utlysning för anslag med stöd till barnforskning gjordes sent 2023 och på första styrelsemötet 2024 fastställdes stipendiaterna för hösten 2023.

Stiftelsen mottog 30 ansökningar som vårt vetenskapliga råd, lett av ordföranden Jakob Frie, har gått igenom och som därefter beslutades på styrelsemöte. Hösten 2023 belönas sju stipendiater.

De som belönas arbetar inom olika områden men har en gemensam nämnare genom att de alla riktar in sig på viktig forskning för barn inom områden som inte alltid får så stort fokus. Däremot är områdena viktiga och kan göra stor skillnad för de barn som drabbas.

De sju utvalda är Ruth Löllgen, Carina Rinaldo, Emma Persad, Hanna Westergren, Fredrik Sandesjö, Annelies van't Westeinde och Hedvig Kvanta.

Stort grattis till Ruth, Carina, Emma, Hanna, Fredrik, Annelies och Hedvig!

Läs mer om deras projekt här: https://barnforskningen.se/forskning/mot-vara-forskare/

Utdelade stipendier för våren 2023

Det är stiftelsens vetenskapliga kommitté som tar fram förslag på vilka forskare som ska få anslag och styrelsen beslutar.

Ett stort grattis till tio unga forskare på Astrid Lindgrens barnsjukhus som tilldelats vårens stipendier 2023 från Stiftelsen Barnforskningen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. Utdelningen gjordes av Jakob Frie, barnläkare, ST-chef och vetenskaplig rådgivare på stiftelsen, vid en ceremoni på Karolinska Universitetssjukhuset.

De utvalda är Cecilia Chrapkowska, Sofia Lüning, Mattias Schedwin, Joshua Nevin Gertler, Lina Skoog, Linnéa Corell, Aleksandra Kowalik, Frida Oldendorff, Åsa Thelaus, Ance Kreslins

Här kan ni läsa mer om stipendiaterna och deras projekt.

Ett stort tack till våra givare som gör det möjligt att dela ut dessa stipendier. Ni är så värdefulla.

Läs mer om pristagarna här:

https://barnforskningen.se/forskning/mot-vara-forskare/

Utdelade stipendier för 2021

Stiftelsens vetenskapliga kommitté tog efter genomgång av årets ansökningar fram ett antal forskare och styrelsen beslutade på det senaste mötet att ge stipendier till sju unga forskare inom olika viktiga områden så till exempel allergi, astma, neurologiska svårigheter hos barn.

Vi kommer löpande berätta mer om stipendiaterna och de olika projekten här på hemsidan.

Det är generösa bidrag från våra givare som gör att vi kan dela ut stipendier till unga forskare och stödja viktiga forskningsprojekt inom barnforskning.

Vi gratulerar André Thunberg, Annika Ericson, Caroline-Aleksi Olsson Mägi, Emma Caffrey Osvald, Fredrik Sandesjö, Lina Broström, och Katja Sundström som har erhållit stipendier från Stiftelsen Barnforskningen för hösten 2021

Stort grattis till er alla!

Utdelade stipendier och bidrag under 2020

Under vårens blev det ingen utdelning av stipendier på grund av Corona-pademin.

På styrelsemötet i november beslutades att att dela ut årets stipendier till 8 forskare; Anna Vermé, Beatrice Skiöld, Katarina Övermo Tydén, Sofia Söderberg Kruth, Elsa Håkansson, Maria Magnusson, Alexandra Palmcrantz och Malin Holzmann.

Stort grattis till er alla!

Detta år blev det inte någon gemensam prisutdelning men vi har en rad glada stipendiater som har stort behov av stöd i sin forskning.

Anna Vermé är sjuksköterska och har forskat på hur övergången från barn till vuxensjukvård kan förbättras för barn med reumatiska sjukdomar.

Beatrice Skiöld är neonatolog och forskar på hjärnans utveckling hos för nyfödda barn och hur man kan göra för att skydda hjärnan för att minska problem i uppväxten.

Katarina Övermo Tydén är barnkardiolog och forskar på nya metoder att undersöka barn med den medfödda missbildningen diafragmabråck, detta för att de skall få bättre vård.

Sofia Söderberg Kruth är dietist och forskar på nutrition och tarmsjukdomar hos för tidigt födda barn. Hon vill bland annat se om man kan minska frekvensen av den livshotande sjukdomen nektrotiserade enterokolit genom att ge probiotika.

Elsa Håkansson är psykolog och forskar på egenvård hos barn med diabetes. Hon vill se om man kan förbättra egenvården för dessa barn och öka deras välmående.

Maria Magnusson är barnkoagulationsläkare och forskar på specifika blödningsrubbningar hos barn.

Alexandra Palmcrantz är sjukgymnast och forskar på botoxbehandling för barn med cerebral pares.

Malin Holzmann är förlossningsläkare och forskar på datoriserad fosterövervakning under förlossning.

Våra prioriterade forskningsområden

 • Nya överlevare - neonatologi
 • Medfödda missbildningar
 • Immunologi, infektioner, Covid-19
 • Allergi, astma
 • Neuropsykiatriska sjukdomar, autism
 • Reumatologi
 • Hormonsjukdomar
 • Barn och läkemedel

Utdelade stipendier och bidrag under 2019

Under vårens utdelning koncentrerades stipendierna till att stödja främst forskarresor för att möjliggöra för forskare att inhämta kunskaper och metoder från framstående laboratorier runt om i världen. Även för presentationer av framstående forskning vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus vid kongresser och forskarseminarier. Bidrag gavs till 13 forskare.

Under hösten gavs nio större stipendier till enskilda forskare med forskningsinriktning på :

 • Metoder för att hitta infektioner hos nyfödda tidigare än idag
 • Allergiprevention
 • Förbättra blodprovtagning hos barn
 • Säkerhetsstudier om tillväxthormonbehandling
 • MS behandling hos barn
 • Uppföljning av barn opererade för anorektala missbildningar
 • Nya behandlingar för barn med hjärnskador vid födelsen
 • Gallstas hos spädbarn
 • Livskvalitet vid sjukdomen fenylketonuri (PKU)

Pristagare för bästa ST-läkarprojekt och bästa magisterprojekt för sjuksköterskor 2020

Detta år belönades för första gången även pristagare för bästa ST-läkarprojekt och bästa magisterprojekt för sjuksköterskor.

Martin Ritzens pris för bästa ST-projekt delas i år av Lovisa Malmqvist och Fatine Khammari Nyström.

Lovisa har forskat på barn som har infekterats av tarmbakterien Clostridium difficile. Fatine har undersökt hur man kan upptäcka svåra hjärtfel vid BB undersökningen som alla barn genomgår innan de går hem från BB. Båda har gjort omfattande projekt och blivit publicerade i internationella tidskrifter.

Britt-Marie Ygges pris för bästa magisteruppsats gick till Karin Andersson och Tora Arrbo Bodin.

Motiveringen lyder "Barn som opereras löper risk för postoperativt illamående, smärta och förstoppning. Karin och Tora, undersökt om postoperativ förstoppning kan förebyggas med laxerande preoperativbehandling. Studien indikerar att preoperativ omvårdnad kan minska komplikationer och förbättra barns rehabiliteringen efter operation. Juryn hoppas att de vill forska vidare inom ämnet och bidra till ny omvårdnadskunskap för barn och ungdomar.

Sort grattis till er alla!

Hugo Lagercrantz Award 2020

Hugo Lagercrantz Award, som instiftades förra året, delas i år ut till den norska professorn Marianne Thoresen. Hon har visat både kliniskt och experimentellt att man kan rädda hjärnan hos nyfödda barn, som drabbats av svår syrebrist under födelsen. Det har gjorts omfattande studier hur detta genomförs praktiskt, varvid Marianne har varit en av de absolut ledande forskarna. Utan denna behandling kan dessa barn drabbas av kramper, CP och andra neurologiska funktionshinder. Det är ett av stora vetenskapliga genombrotten inom neonatologin under de senaste åren.

Vi gratulerar Marianne Thorsen till priset!

Utdelning på Barnhjärndagen hösten 2019

Jakob Frie, ordförande i vetenskapliga rådet, delade under Barnhjärndagen 13 november 2019 ut höstens stipendier till årets utvalda forskare som alla är verksamma på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Vi riktar ett stort grattis till årets utvalda stipendiater; Afrodite Einberg, Anders Tidblad, Anna Strandqvist Bengtsson, David Forsberg, Fredrik Sandesjö, Henrik Hjelmgren, Lisa Örtqvist, Michele Bedin och Sandra Garnrud Tedner.

Hugo Lagercrantz Award 2019

Vid Barnhjärndagen delade Hugo Lagercrantz, professor emeritus, själv ut det nyinstiftade Hugo Lagercrantz Award till Ola Andersson, barnläkare, PhD som arbetar vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus. Ola Andersson fick priset för en livräddande insats för nyfödda genom att ifrågasätta en beprövad erfarenhet.

Ett stort grattis till Ola Andersson som blir första stipendiat. Hugo Lagercrantz Award kommer att utdelas årligen.

IKEA Foundation

Vi är stolta över vårt långsiktiga samarbete med IKEA Foundation


Läs mer

Möt våra forskare

Läs mer om våra forskningsprojekt


Läs mer

Sök stöd

Ansök om anslag för din forskning


Sök här