Uppdatering från December 2020

Först ett stort tack för ditt stöd till Stiftelsen Barnforskningen!

I årets sista nyhetsbrev berättar vi vilka som mottagit stipendier från Stiftelsen Barnforskningen 2020. Dessutom berättar Petter Brodin, barnläkare och forskare på Astrid Lindgrens Barnsjukhus och Karolinska Institutet, om sitt viktiga arbete kring barn och Covid-19. Detta är viktig forskning som visar att specifik forskning på barn behövs.

Tyvärr ser vi nu i samhället igen en ökning av fall med Covid-19. Så vi håller avstånd fysiskt men socialt engagemang fortsätter – håll i och håll ut. Redan lyser ljuset i advent upp utanför våra fönster.

Sist i nyhetsbrevet ser ni vår julkampanj. Ge denna jul ditt stöd till den viktiga barnforskningen. Du kan göra skillnad. Swish 123 900 01 42 eller Bankgiro 5186-4593/ Plusgiro 90 00 14-2.

Gratulera våra nya stipendiater

På styrelsemötet i november beslutades att följa vetenskapliga rådets förslag att dela ut årets stipendier till 8 forskare; Anna Vermé, Beatrice Skiöld, Katarina Övermo Tydén, Sofia Söderberg Kruth, Elsa Håkansson, Maria Magnusson, Alexandra Palmcrantz och Malin Holzmann. Stort grattis till er alla!
Detta år blev det inte någon gemensam prisutdelning men vi har en rad glada stipendiater som har stort behov av stöd i sin forskning.

I år belönades även för första gången pristagare för bästa ST projekt och bästa magisteruppsats för sjuksköterskor.
Martin Ritzens pris för bästa ST projekt delas i år av Lovisa Malmqvist och Fatine Khammari Nyström. Båda har gjort omfattande projekt och blivit publicerade.
Britta Ygges pris för bästa magisteruppsats gick till Karin Andersson och Tora Arrbo Bodin. Grattis till er också!

Utdelning av Hugo Lagercrantz Award

Hugo Lagercrantz Award, som instiftades förra året, delas i år ut till den norska professorn Marianne Thoresen. Hon har visat både kliniskt och experimentellt att man kan rädda hjärnan hos nyfödda barn, som drabbats av svår syrebrist under födelsen. Det har gjorts omfattande studier hur detta genomförs praktiskt, varvid Marianne har varit en av de absolut ledande forskarna. Utan denna behandling kan dessa barn drabbas av kramper, CP och andra neurologiska funktionshinder. Det är ett av stora vetenskapliga genombrotten inom neonatologin under de senaste åren.

Vi gratulerar professor Marianne Thorsen och återkommer med en intervju med henne.

Möt Petter Brodin, immunolog som blivit internationellt uppmärksammad för sin forskning kring Covid-19 hos barn

Barn representerar en liten andel av fall av Covid-19 i Sverige. Symtomen är oftast mildare hos barn än hos vuxna. Bakgrunden till detta vet forskarna inte idag. Men under året har det kommit ett hundratal rapporter som visar på att barn kan få ett sällsynt hyperinflammatoriskt syndrom med hög feber, kraftig värk i magen, förvirring och sviktande hjärtfunktion, efter Covid-19.

”Trots ofta milda symtom visar nya rapporter att barn i sällsynta fall kan utveckla ett hyperinflammatoriskt tillstånd 1-2 månader efter den akuta infektionen. Vi undersöker nu immunsvaret hos barn som drabbats av inflammatoriskt tillstånd i samband med Covid-19. Det finns ett stort behov att bättre förstå varför ett fåtal barn med Covid-19 utvecklar ett hyperinflammatoriskt tillstånd,” säger Petter Brodin, barnläkare och forskare på Astrid Lindgrens Barnsjukhus och Karolinska Institutet.

” Vi har hittat en framgångsrik behandling och lyckats bota de svårt sjuka barnen. Det krävs omfattande insatser, och vi har nu spridit denna kunskap runt om i landet och till våra internationella nätverk ”, säger Petter Brodin.

Årets julkampanj

Stöd Stiftelsen Barnforskningen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus!
Genom din donation får fler sjuka barn möjligheten till ett friskare liv.

Barn är inte små vuxna. För att ge kroniskt sjuka barn rätt vård krävs forskning som är inriktad på barn. Astrid Lindgrens Barnsjukhus har en unik närhet mellan klinisk forskning och patientvård vilket gör det möjligt att snabbt omsätta forskningen dit den bäst behövs.

Swisha ditt bidrag på 123 900 0142 eller BG 5186-4593 /PG 900014-2 och kontakta oss på info@barnforskningen.se om du vill att vi skickar ett gåvobevis.
Tack för att du i jul stöder den viktiga barnforskningen!

Stiftelsen Barnforskningen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus är en svensk insamlingsorganisation som grundades 1996.
Stiftelsen har ett 90-konto och står under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll

Läs mer på www.barnforskningen.se och prenumerera på vårt nyhetsbrev och följ oss på Facebook och Instagram @barnforskningen för att ta del av vårt arbete och aktuella forskningsprojekt.

Du är viktig för oss

Vår stiftelses verksamhet syftar till att samla in medel för att driva en högkvalitativ barnforskning knuten till Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Dagens forskning ger morgondagens vård. Bäddar vi inte för framstående forskning i Sverige så kan vi heller inte ge våra kommande barn den sjukvård vi förväntar oss. Vi kan inte ta det för givet.

Följ oss i sociala medier:
www.barnforskningen.se
Facebook: Barnforskningen
Instagram: Stiftelsenbarnforskningen

Stöd oss genom ett bidrag via: Swish 123 900 01 42, Bankgiro 5186-4593, Plusgiro 90 00 14-2