Uppdatering från januari 2021

Nu är 2021 här och det är ett år med många förväntningar. Vi är många som hoppas att vi kan säga adjö till den pandemi som vi haft i cirka ett år nu. Vi får hoppas och under tiden vänta på våren, värmen och vaccin!

Från Stiftelsen Barnforskningen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus vill vi tacka för ert stöd och er uppmärksamhet. Det betyder mycket och ger tillbaka till vården genom viktig barnforskning. Fortsätt följa oss på vår hemsida och i våra sociala kanaler.

Tack för att du läser vårt nyhetsbrev och skicka det gärna vidare. Vill du veta mer så gå till www.barnforskningen.se

Gratulera våra nya stipendiater

Stiftelsen vill återigen gratulera de åtta forskare som har blivit utvalda som stipendiater från ansökningar hösten 2020.

Vi kunde tyvärr inte ha någon fysisk stipendieutdelning i höstas men stiftelsen kommer lämna över ett diplom till stipendiaterna. Vi kommer sprida kunskap om deras forskningen och vad den tillför barnsjukvården. Detta kommer ni att se på vår hemsida och i våra sociala mediekanaler under våren.

Ni kan läsa mer om stipendiaternas projekt på www.barnforskningen.se

Mottagare av 2020 års Hugo Lagercrantz Award

Hugo Lagercrantz Award, som instiftades 2019, delades 2020 ut till den norska professorn Marianne Thoresen.

Professor Marianne Thoresen har visat både experimentellt och kliniskt att man kan rädda hjärnan hos nyfödda barn, som drabbats av svår syrebrist under födelsen. Utan denna behandling kan dessa barn drabbas av kramper, CP och andra neurologiska funktionshinder. Det har gjorts omfattande studier hur detta genomförs praktiskt och nya standarder i behandling har utvecklats där Marianne har varit en av de absolut ledande forskarna.

Marianne har starka band med Sverige kring utveckling av hennes stora intresse, neurofysiologi. Hon gjorde en post doc på Karolinska Institutet hos Hugo Lagercrantz och utvecklade senare ett samarbete kring experimentella studier med Fysiologen i Göteborg. Hon tog 1998 en akademisk tjänst i Bristol, Storbritannien, där hon startade ett pilotarbete med nedkylning av nyfödda barn genom hjärnskyddande effekter som hon sett i djurmodeller och fortsatte göra större kliniska studier. Stora randomiserade studier gjordes 1999–2006 och sedan 2007 är nedkylning en standardbehandling. Behandlingen har förbättrats och nedkylning startar nu mycket tidigt.

Behandlingsmetoderna fortsätter utvecklas och tillsammans med många kollegor runt om i världen arbetar Marianne vidare för att förbättra överlevnaden ytterligare.

Vi får en hälsning från Astrid Lindgrens Barnsjukhus av Svante Norgren, ansvarig för verksamheten;

”Så är helgerna över och andra vågen i Covid-pandemin visar tecken på att börja avta både i Regionen och på Karolinska. Alla har ställt upp och jobbat hårt över helgerna för att ta hand om våra patienter och privatlivet har fått stå tillbaka. Vi kan konstatera att vi har klarat av helgerna: vår planering har hållit, vårdplatserna har väsentligen räckt till och stämningar har varit god. Solidariteten med kollegor och patienter har som så många gånger tidigare varit avgörande.

Astrid Lindgrens Barnsjukhus har tagit en ledande roll nationellt inom covid-vården för barn. Våra forskare har publicerat flera internationellt uppmärksammade studier och våra behandlingsriktlinjer används i hela landet. Förmågan att mitt i pandemin orka tänka nytt och ta initiativ är imponerande.

Vi hoppas nu att kunna vaccinera alla medarbetare så fort som möjligt och förbereder oss så vi är beredda när våra doser kommer. Alla som jobbar inom barnsjukvården vet värdet av vaccinationer.”

Tack för att du stöder den viktiga barnforskningen!

Läs mer på www.barnforskningen.se, prenumerera på vårt nyhetsbrev och följ oss på Facebook och Instagram @barnforskningen för att ta del av vårt arbete och aktuella forskningsprojekt.

Stöd oss genom ett bidrag via: Swish 123 900 01 42, Bankgiro 5186-4593, Plusgiro 90 00 14-2

Följ oss i sociala medier:
www.barnforskningen.se
Facebook: Barnforskningen
Instagram: Stiftelsenbarnforskningen