I premiäravsnittet av podcasten Vår forskning får vi möta Olof Hertting, överläkare och ansvarig för barninfektion på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, som bl a disputerat inom infektionsimmunologi på Karolinska Universitetssjukhuset och Petter Brodin, barnläkare på reumatologiska kliniken på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, immunolog som disputerat inom immunologi. Vi hör även en telefonintervju med Alexandra Svenonius, själv drabbad av långtidscovid och mamma till en 13 årig dotter som varit drabbad av detsamma sedan april 2020. Vad vet vi redan nu, vilka utmaningar har vi och vilka frågor arbetas det med? Följ med i dagens samtal i podcasten Vår forskning, som leds av Hans Curman, ordförande i Stiftelsen Barnforskningen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus.