Britta Ygges pris för bästa magisteruppsats inom omvårdnad gick 2021 till Jonna Salmelin och Patricia Mathisson, båda specialistsjuksköterskor, på Barnregionsavdelningen, Karolinska Huddinge. Priset utdelades 1 april 2022 och vi gratulerar Jonna och Patricia! De fick priset för sin uppsats – Har du tagit dina tabletter? Där tas ungdomars bristande läkemedelsföljsamhet upp som var mer omfattande än författarna trodde.  

Läs mer under fliken Vår forskning/ forskare