Tillsammans med forskare på Astrid Lindgrens Barnsjukhus genomför Stiftelsen Barnforskningen ett forskningsprojekt om barn och ungdomar med långtidscovid. Långtidscovid är ett tillstånd där symptom som illamående, huvudvärk och halsont kvarstår i månader efter en coviddiagnos. 

Olof Hertting, PhD och överläkare vid Astrid Lindgrens Sjukhus och Petter Brodin, PhD och docent vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus leder forskningsprojeket och tittar på hur vanligt det är att barn och ungdomar som drabbas av långtidscovid får kvarstående symptom, om liknande symptom från hjärta och lungor likt de som setts hos vuxna, hur den kognitiva förmågan påverkas, hur andra kroniska sjukdomar påverkas samt om en strukturerad uppföljning och omhändertagande kan leda till snabbare återhämtning. 

Specialistmottagningen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus tar emot barn från hela Sverige.

Gällande barn och ungdomar finns knappt några vetenskapliga rapporter i ämnet och det är av yttersta vikt att kunna studera barn och ungdomar med långtidseffekter av Covid-19 ur en fysisk, psykisk och social synvinkel. Astrid Lindgrens Barnsjukhus har en unik närhet mellan klinisk forskning och patientvård vilket gör det möjligt att snabbt omsätta forskningen dit den bäst behövs.