Det började med en full och viktig agenda på höstens första styrelsemöte. En av våra ledamöter kommer att lämna styrelsen efter många år. Olle Söder, professor emeritus och barnläkare, har varit ledamot i styrelsen sedan starten och under den tiden gjort ett stort avtryck i vår verksamhet. Vi vill varmt tacka Olle för all tid och klokskap som han har givit till styrelsearbetet och till oss. Läs mer om Olles viktiga gärningar inom barnendokrinologi (hormonsjukdomar hos barn) längre ner i nyhetsbrevet. 

Under våren delades anslag ut till sju forskande ST-läkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. Vi kommer fortsätta följa hur de använder sina bidrag.

På mötet startade vi diskussionen kring hur höstens forskningsanslag ska se ut.  Tankar har kommit upp kring ett nytt projekt om att stimulera till läsning för barn genom att lyfta olika perspektiv och dela kunskap kring hur barns hjärnor utvecklas. Här finns forskning som vi genom nära kontakter med forskare på Astrid Lindgrens barnsjukhus och KI kan dela med oss av. Styrelsen kommer diskutera detta vidare under hösten.