Vår vetenskapliga kommitté har plockat fram ett antal forskare och styrelsen beslutade på det senaste mötet att ge stipendier till sju unga forskare inom olika viktiga områden såsom allergi, astma, neurologiska svårigheter hos små barn. Vi kommer löpande berätta mer om stipendiaterna och de olika projekten under rubriken ”Vår forskning/ forskare” här på hemsidan.

Bidrag från våra givare gör att vi kan dela ut stipendier till unga forskare och stödja viktiga forskningsprojekt inom barnforskning.

Vi gratulerar André Thunberg, Annika Ericson, Caroline-Aleksi Olsson Mägi, Emma Caffrey Osvald, Fredrik Sandesjö, Lina Broström, och Katja Sundström som har erhållit stipendier från Stiftelsen Barnforskningen för hösten 2021.