Tillsammans med forskare på Astrid Lindgrens Barnsjukhus genomför Stiftelsen Barnforskningen ett forskningsprojekt om barn och ungdomar med långtidscovid.  En satsning där vi fått ett generöst bidrag från en privat stiftelse och även tagit våra egna medel. Långtidscovid är ett tillstånd där symptom som illamående, huvudvärk och halsont kvarstår i månader efter en coviddiagnos.

Olof Hertting, PhD och överläkare vid Astrid Lindgrens Sjukhus och Petter Brodin, PhD och docent vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus leder forskningsprojektet.Olof Hertting berättar att, ”det har gått mycket bra och statistiker och jag sammanställer nu data inför publikation som visar att denna grupp av barn och ungdomar har väldigt många symtom (ca 10 symtom per barn) vilket är intressant och bekymrande. Vi visar också att de skattar lågt på egenskattad hälsa. Skolfrånvaron är mycket stor och barnens fritidsaktiviteter kraftigt påverkade. Trötthet är det dominerande symtomet men totalt har 21 olika symtom registrerats”. 

Nu kommer forskarna börja söka medel för nästa del av studien som handlar om långtidsuppföljning, hur snabbt tillfrisknar barnen, vilka tillfrisknar inte mm. Här är alla bidrag fortsatt viktiga.