Martin Ritzéns pris för bästa ST projekt 2021 har i år delats mellan Katja Adolphson och Erik Larsson. Stort grattis till Katja och Erik för väl genomförda arbeten.