Syftet med denna nya podd är att föra ut den kunskap som i nuläget finns kring diagnosen astma och allergi hos barn. Den riktar sig till föräldrar som vill veta mer. Sjukdomsbilden är ovanlig men när den drabbar ett litet barn så kan den vara otäck och föräldrar till barn som drabbas behöver lära sig känna igen symtomen.

I podden diskuteras tips och hur man själv kan agera när barn får dessa symtom. Av ett antal experter verksamma på Astrid Lindgrens barnsjukhus Vi får även höra en förälder som har ett barn med förkylningsastma berätta om sin vardag. 

Hör också i podden vad det forskas på idag och vad som behövs forska mer på för att kunna ställa träffsäkrare diagnoser och hitta ännu bättre behandling. Har beskrivs även pågående studier. Här är det viktigt med stöd till den viktiga barnforskningen som möjliggör forskning på barn. Och kom ihåg, barn är inte små vuxna utan specifik forskning behövs.  

Podden heter ”Vår Forskning” #2 Astma och allergi hos barn och unga vuxna

Lyssna på Apple Podcasts här
Lyssna på Spotify här