Stiftelsen Barnforskningen har haft den stora äran att dela ut Olle Söder Award till professor och barnläkaren Petter Brodin. Det var första gången som Olle Söder Award för evidensbaserad kunskapsspridning delades ut och priset delades ut av Olle Söder själv vid en ceremoni på Astrid Lindgrens barnsjukhus.  

Olle Söder Award kommer att delas ut årligen till en person som metodiskt och framgångsrikt, och med ett vetenskapligt förhållningssätt, förmedlat evidensbaserad kunskap med stor spridning och betydelse för samhällets utveckling. 

Den första mottagaren Petter Brodin har i återkommande inslag i publika media med stor genomslagskraft på ett enkelt och sakligt sätt informerat om människans försvarsmekanismer mot infektioner med särskilt fokus på Covid-19. 

Petter Brodin var en mycket stolt över att vara första mottagare av detta pris, speciellt då Olle Söder alltid varit en stor förebild för honom.