Tisdag 26 april hade vi ett digitalt styrelsemöte för stiftelsen Barnforskningen. På agendan stod bland annat vårens resebidrag. Vårt vetenskapliga råd föreslog sju kandidater till vårens resebidrag som vi tog beslut på. Vi kommer nu kontakta de utvalda forskarna som ansökt om resebidrag och därefter berätta lite mer om vilka de är och deras projekt.