Enligt nya undersökningar av barns medievanor så ökar läsandet bland barn 0–18 år och samtidigt minskar andelen barn som inte läser alls. Detta är färska data från Statens medieråd som presenterades på Bokmässan nu i september. Myndigheten konstaterar att bland annat det dagliga läsandet av böcker och tidningar ökar i alla åldrar. 

En hel del läsfrämjande aktiviteter har startat och nu gäller det att informationsspridningen fortsätter och att denna typ av aktiviteterna inte stannar av. 

Stiftelsen Barnforskningen har haft ett stort engagemang i denna fråga. 

På vårt seminarium tidig höst togs detta viktiga tema upp. Under rubriken ”Tankar kring användning av skärmar och betydelsen av läsning för barn” föreläste professor emeritus och barnläkaren Hugo Lagercrantz och Sissela Nutley, kognitionsforskare. Båda är mycket kunniga och engagerade i ämnet. https://barnforskningen.se/om-oss/

Vi frågade både Hugo Lagercrantz och Sissela Nutley vad de tycker om de nya uppgifterna att läsning tycks öka bland barn.

Hugo Lagercrantz sa redan 2015 att ” Barn under två år ska inte titta på skärm alls”. Ett uttalande som är giltigt även idag. Forskning visar att framhjärnan hos barn aktiveras mer när barn får titta i böcker tillsammans med mamman jämfört med att titta på skärm. Barn har svårt att förstå vad som bara visas tvådimensionellt. Det visar sig också att mänsklig interaktion är nödvändig för exempelvis språkutveckling. 

Känns det som budskapet äntligen börjar gå fram till föräldrar, förskolelärare och politiker?

”Kanske är det så att fler har börjat lyssnat på vad vi forskare säger. Det låter ju också som skolministern tänker ändra på hur man arbetar med digitala verktyg i skolan, främst i förskolan och lägre krafter. Så det finns hopp men informationsarbetet måste fortsätta”, säger Hugo Lagercrantz.

Sissela Nutley berättar att en viktig kunskap är vad barnets hjärna behöver, nämligen Samhörighet, Lek, Omvårdnad, Samtal och Sammanhang. Många studier visar att tidig användning av digitala medier är associerat med sämre språkutveckling, kognitiv utveckling, hälsa och motorisk utveckling. 

Känns det som du nu har blivit lyssnad på?

”Jag tolkar minskningen, främst i de unga åldrarna, som att fler föräldrar börjar förstå att man bör vara restriktiva med sociala medier. Det känns mycket bra. Det inspirerar mig att fortsätta arbeta med dessa viktiga frågor”, berättar Sissela Nutley.

Vi på Stiftelsen Barnforskningen kommer självklart arbeta vidare och engagera oss i denna fråga. Att sprida kunskap om forskning på barn och hjärnans utveckling, vad läsandet och skärmanvändning kan göra och annat inom detta område.